Phurpa Tshering
Designation
Sr. Livestock Officer
Email ID
ptshering[𝒂𝒕]trashiyangtse.gov.bt
Phone
04-781111