Architect
Designation
Architect
Email ID
stenzin[at]trashiyangtse.gov.bt